Proud to be Senior

Pensioenakkoord bijna klaar

maart 3rd, 2011

Gisteren hield de Vakcentrale FNV een beraad met de aan haar gelieerde bonden om het voorlopige pensioenakkoord te bespreken. Op twee bezwaren na lijkt het akkoord in zicht.

Het pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers wil er maar niet van komen. Er ligt wel een concept akkoord dat de Vakcentrale FNV gisteren met de aan haar aangesloten bonden besprak. Slechts twee bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV hielden twee bezwaren. De twee struikelblokken zijn de terughoudendheid van de minister Kamp van Sociale Zaken om de AOW niet te willen laten stijgen met de werkelijk verdiende lonen en de beperking van de fiscale ruimte voor opbouw pensioen.

Volgens het voorlopige pensioenakkoord komt het kabinet te weinig tegemoet aan de wens van de sociale partners om de AOW te laten stijgen met de werkelijk verdiende lonen in plaats van zoals nu met de cao-lonen. Minister kamp van Sociale Zaken wil niet meer dan een jaarlijkse stijging van 0,5 procent. Dat is minder dan de 6,5 procent die mensen moeten inleveren wanneer ze toch met 65 jaar met pensioen willen gaan.

Het andere struikelblok is het feit dat het kabinet de ruimte voor het fiscaal gunstig sparen voor pensioen wil beperken. Door die bezuiniging komt ook de fiscale ruimte in de knel om oude overgangsregelingen die bij het afschaffen van de VUT zijn overeengekomen in stand te houden. Dit is vooral belangrijk omdat door de kleinere fiscale ruimte ook de levensloopregeling in de knel komt. Die mag volgens de kabinetsplannen nog slechts gebruikt worden om langer door te werken in plaats van de vroegtijdige uittreding te financieren voor de werknemer.

Er zal nog wel wat water door de Rijn stromen voordat het pensioenakkoord er ligt want zoals de kaarten nu liggen lijken de standpunten te ver uit elkaar te liggen. Misschien dat de uitkomsten van de Provinciale Staten verkiezingen het kabinet helpen wat meer water bij de wijn te doen.

Leave a Reply

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.