Proud to be Senior

Na de vakbonden pleiten nu ook de werkgevers in meerderheid voor een flexibele-AOW.

Volgens de onderzoekers van het NIDI is er behoefte aan meer maatwerk in het pensioneringsproces. Die conclusie trekt het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut na onderzoek onder 1368 werkgevers in allerlei branches. De werkgevers vragen zich af of werknemers het lichamelijk wel aankunnen om tot op hoge leeftijd door te werken. Veel werkgevers vrezen dat werknemers met een zwaar beroep – denk aan lassers of stukadoors – de almaar verder opschuivende AOW-leeftijd niet halen en voortijdig arbeidsongeschikt raken. Ze worden daarin ondersteund door cijfers van vakbonden en pensioenfondsen.
Uit het NIDI-onderzoek blijkt dat er bij opvallend veel werkgevers een sterke hang is om terug te gaan naar de oorspronkelijke AOW-leeftijd van 65 jaar (46 procent). Terwijl ongeveer 1 op de vijf werkgevers zich schaart achter de huidige praktijk van de koppeling aan de levensverwachting (21 procent). Een derde van de werkgevers kiest een middenpositie (33 procent) door voor de optie van een vaste AOW-leeftijd van 67 jaar te gaan. Verder blijkt dat hoe groter de zorgen over de inzetbaarheid en belasting bij werkgevers, des te sterker de roep om een lagere AOW-leeftijd voor zware beroepen.
Een belangrijke vraag bij de eerdere uittreding van mensen met een zwaar beroep is, hoe de minder draagkrachtigen worden gefinancierd. Mensen met een laag inkomen en weinig pensioenopbouw kunnen minder gemakkelijk stoppen met werken dan werknemers met een hoog inkomen. Alternatief is dat er een herverdeling tussen inkomensgroepen plaatsvindt, zodat een lagere AOW-leeftijd ook binnen het bereik van lagere inkomensgroepen komt te liggen. Dat kan door mensen met een hoger inkomen te laten bijdragen, of wellicht ook de werkgever.

Nico van Scheijndel

10 oktober 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.