Proud to be Senior

Posts tagged ‘problemen’

Fonds voor funderingsproblemen

oktober 24th, 2017

In Nederland hebben nu naar schatting al 35.000 woningen te klampen met funderingsproblemen, dat worden er zelfs 400.000. er is nu een fonds dat leningen verstrekt voor herstel. Door bodemdaling, klimaatverandering of grondwaterstanden kampen nu al 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. Het huis dreigt te verzakken met alle gevolgen van dien. Volgens Kennis Centrum […]

Maatregelen voor VAR-problemen

september 20th, 2016

Sinds mei dit jaar is er geen VAR-verklaring meer nodig, maar een Modelovereenkomst. De overgang gaat echter niet vlekkeloos. Staatssecretaris Wiebes belooft beterschap. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft in mei dit jaar de VAR-verklaring vervangen. De nieuwe wet moet schijnzelfstandigen tegen gaan. Schijnzelfstandigen zijn voornamelijk zzp’ers die eigenlijk een verkapt dienstverband met hun […]

Veel ouderen lopen te lang door met gehoorproblemen terwijl er goede oplossingen zijn. Vandaag start een campagne om ouderen op deze gehoorproblemen te wijzen.   Volgens de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) en de ouderenorganisatie KBO lopen teveel mensen te lang door met gehoorproblemen. Gemiddeld gaan ouderen zeven jaar te laat naar de audicien, dat […]

Mantelzorgers in problemen

november 10th, 2011

Vandaag is het de Dag van de mantelzorger, maar veel te vieren hebben mantelzorgers niet. Ruim 50 procent zit in de financiële problemen en die groep gaat door de aangekondigde bezuinigingen alleen maar groeien. Volgens het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers zit zeker de helft van de  Nederlandse mantelzorgers […]

Meer kwetsbare ouderen

februari 4th, 2011

Het aantal kwetsbare ouderen neemt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau de komende twintig jaar flink toe. We kunnen problemen voorkomen als we goed op onze ouderen letten. Kwetsbare ouderen zijn ouderen die twee tot drie maal meer kans hebben om binnen drie jaar te overlijden. Of vier tot vijf maal zoveel kans hebben om in […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.