Proud to be Senior

Posts tagged ‘levensverwachting’

De levensverwachting van iemand die 65 jaar wordt is ten opzichte van 1950 met ruim 5 jaar toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vanmorgen de nieuwe levensverwachting bekend voor personen die in 2023 65 jaar worden. Die nieuwe levensverwachting is iets lager dan in 2016. Volgens het CBS heeft iemand die in […]

Pensioenuitkering is oneerlijk

oktober 31st, 2017

olgens berekeningen van Netspar subsidiëren mannen het pensioen van vrouwen. Hoe groter het verschil in opleiding, hoe groter de subsidie. Uit onderzoek van pensioendenktank Netspar blijkt dat een hoger opgeleide vrouw voordeel heeft bij het huidige pensioenstelsel. Zij betaalt 11,7 procent te weinig pensioenpremie voor het pensioen dat ze ontvangt. Lager opgeleide mannen betalen juist […]

KPMG pleit ervoor om de AOW-leeftijd te koppelen aan het opleidingsniveau, nu subsidiëren lager opgeleiden het pensioen van hoger opgeleiden. Iemand met een lage opleiding begint eerder met werken, vaak al op 16-jarige leeftijd, terwijl iemand die gaat studeren pas rond zijn 25ste aan het werk gaat. Daarmee betalen lager opgeleiden tot wel tien jaar […]

De Nederlandse oudere zijn gezond en vitaal. Ze sporten veel, worden steeds langer en gezonder ouder en rijden nog veel auto. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vanmorgen ‘Trends in Nederland’, waarin ze onder andere de staat van de ouder wordende mens in Nederland beschrijft. Het gaat goed met de ouderen in Nederland. De […]

Het aantal Nederlanders van 100 jaar of ouder is in twintig jaar tijd verdubbeld, ook het aantal tachtigers en negentigers nam flink toe. Ten opzichte van twintig jaar geleden is het aantal personen van 100 jaar en ouder in Nederland meer dan verdubbeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er op 1 […]

De leeftijd waarop de eerste AOW wordt ontvangen zal in de toekomst verder stijgen omdat ook de levensverwachting toeneemt. Was de levensverwachting van een 65-jarige in 1956 toen de AOW werd ingevoerd (1957) nog 14,8 jaar, in 2016 is die 19,8 jaar en in 2040 naar verwachting 22,8 jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek […]

Het Actuarieel Genootschap verwacht dat de levensverwachting van pas geboren meisjes weer iets hoger uitvalt, dit heeft gevolgen vort de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Iedere twee jaar publiceert het Actuarieel Genootschap de nieuwe levensverwachting. De recent gepubliceerde cijfers laten de levensverwachting van een pasgeboren meisje met een half jaar stijgen naar 93 jaar, pas geboren jongetjes […]

De AOW-leeftijd die gekoppeld is aan de levensverwachting valt volgens het CBS nadelig uit voor laagopgeleiden.   Sinds begin juni dit jaar stijgt de leeftijd waarop we de eerste AOW ontvangen sneller dan eerder afgesproken. In 2021 is de AOW-leeftijd 67 jaar en vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting. Die afspraak gaat […]

Levensverwachting gestegen

september 8th, 2015

Een baby die in 2014 werd geboren, heeft weer een beetje hogere levensverwachting dan een baby die een jaar eerder werd geboren. Ook voor 60-plussers stijgt de levensverwachting.   Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt voor ons bij wat de gemiddelde levensverwachting is. Ze maken daarbij onderscheid tussen mannen en vrouwen. Een jongetje dat […]

Niet ouder dan 120 jaar

oktober 23rd, 2014

Volgens Britse onderzoekers zal de mens niet ouder worden dan 120 jaar, eerder beweerde Amerikaanse onderzoekers nog dat 500 jaar mogelijk zou zijn.  Een kind dat vandaag wordt geboren zou volgens Britse onderzoekers maximal 120 jaar kunnen worden, maar meer zit er niet in. De Britse gerontologen beschouwen de leeftijd van 120 jaar als het […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.