Proud to be Senior

In vergelijking met IJsland zijn wij Nederlanders doetjes. Is de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan 63, in IJsland is de effectieve pensioenleeftijd 70 jaar. Dat moeten bij ons beter kunnen.

 

Vandaag overhandigt de lector Human Resource Management Annet de Langeaan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, aan minister Asscher van Sociale Zaken  een advies om werknemers langer aan het werk te houden. In het advies staan een drietal maatregelen die Nederland zou kunnen nemen om langer door werken van ouder werknemers te stimuleren. Ondanks dat de gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland sinds 2006 langzaam stijgt en nu ongeveer 63 jaar is moet dat volgens De Lange nog veel beter kunnen. Want de werkloosheid is in 2012, 2013 onder 55-plussers met 30,5 procent gestegen, van 86.250 naar 112.500 personen. Krijgen 55-plussers een nieuwe baan, dan blijkt dat vaak een tijdelijke baan te zijn.

Het huidige beleid is volgens De Lange in Nederland te vrijblijvend. Het kabinet vertrouwt te veel op wetten en regels, maar die blijken in de praktijk niet tot het gewenste resultaat te leiden. In het advies doet De Lange een drietal aanbevelingen. 1. Een mix van financiële prikkels die de arbeidskosten van oudere werknemers duurzaam verlagen. Dit om het beeld om hett beeld dat oudere werknemers te duur zijn voor wat ze leveren te slechten. Dus niet een eenmalige bijdrage, maar een doorlopende financiële ondersteuning. 2. Investeren in deskundigheid bij 55-plussers. Door oudere werknemers meer kansen te bieden zich te ontwikkelen zijn ze van meer betekenis voor de organisatie. Bovendien blijken oudere werknemers zeer betrokken en resultaat gericht. 3. Actief stimuleren van leefstijlverbeteringen. Investeren in fitheid, vitaliteit en flexibiliteit is een voorwaarde om de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers, jong én oud, op peil te houden volgens De Lange.

Nederland kan leren van IJsland waar een flexibel ontslagrecht gecombineerd is overheidsgestimuleerde banenmarkt en werkzekerheid. Dat blijkt te werken, gaan we in Nederland tegenwoordig met 63 jaar met pensioen, in IJsland is de effectieve pensioenleeftijd 70 jaar.

 

Nico van Scheijndel

16 mei 2014

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.