Proud to be Senior

Posts tagged ‘pensioenleeftijd’

Voor het eerst in jaren neemt de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan niet toe. Niet in iedere beroepsgroep werkt men even lang door. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de leeftijd waarop we gemiddeld met pensioen gaan in 2016 net zo hoog geweest als in 2015. Deze stagnatie is de eerste […]

Volgens arbeidsdeskundigen zijn we niet in staat om later met pensioen te gaan. De overheid wil dat we onze verantwoordelijkheid nemen, maar geeft ook werkgevers een taak. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) zijn we niet in staat om langer dan met 65 jaar door te werken. Het lichaam is dan gewoon […]

Meer ouderen aan het werk

september 15th, 2016

Steeds meer ouderen werken langer door, ook het aantal werkloze 45-plussers daalt. Volgens het vandaag gepubliceerde rapport ‘De arbeidsmarkt in cijfers’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de afgelopen tien jaar steeds meer ouderen aan het werk blijven. Was de gemiddelde leeftijd waarop iemand met pensioen ging in 2005 nog 61 […]

Steeds later met pensioen

februari 6th, 2015

In 2014 is de leeftijd waarop we stoppen met werken weer met twee maanden gestegen naar 64,1 jaar. De verwachting is dat de leeftijd waarop we stoppen met werken verder zal toenemen.   In 2006, toen het kabinet verschillende maatregelen nam om eerder stoppen met werken een halt toe te roepen, was de leeftijd waarop […]

Liever met 65 jaar met pensioen

september 1st, 2014

Volgens een onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat we de pensioenleeftijd toch het liefst met 65 jaar zien ingaan.   Ook al schuift de leeftijd waarop we met pensioen gaan langzaam maar zeker richting de AOW-gerechtigde leeftijd, we stoppen toch liever eerder. Uit vandaag bekend geworden onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van […]

In vergelijking met IJsland zijn wij Nederlanders doetjes. Is de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan 63, in IJsland is de effectieve pensioenleeftijd 70 jaar. Dat moeten bij ons beter kunnen.   Vandaag overhandigt de lector Human Resource Management Annet de Langeaan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, aan minister Asscher van Sociale Zaken  een advies […]

Om de financiering van pensioenen houdbaar te maken moeten we wereldwijd van de vastgestelde pensioenleeftijd af. Werknemers moeten meer mogelijkheden krijgen om zelf hun pensioenleeftijd te bepalen.   Jongeren stellen hun beroepscarrière uit en de levensverwachting stijgt. Deze combinatie van factoren legt een bom onder de betaalbaarheid van de pensioenen. Jongeren dragen doordat ze later […]

Pensioenleeftijd stijgt door

januari 15th, 2014

De leeftijd waarop we met pensioen gaan stijgt langzaam maar zeker door. Sinds 2006 is de pensioenleeftijd met bijna drie jaar gestegen.   Van 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gingen gemiddeld 61 jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De pensioenleeftijd stijgt onder invloed van allerlei […]

Liever eerder met pensioen

januari 13th, 2014

Wanneer je het aan de werknemers vraagt geeft 40 procent aan dat ze de beoogde pensioenleeftijd van 67 jaar niet halen. Gemiddeld denken werknemers dat 65,5 jaar haalbaar is.   Begin 2014 is de leeftijd waarop de eerste AOW wordt ontvangen met twee maanden verlengd. Ieder jaar komen er wat maanden bij zodat iedereen die […]

Steeds later met pensioen

januari 16th, 2013

Sinds in 2006 de wetgeving rondom vroegpensioen is veranderd neemt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de leeftijd waarop we met pensioen gaan jaarlijks toe. De gemiddelde pensioenleeftijd was in 2012 63,6 jaar.   In 2012 was van alle mensen die met pensioen gingen was 40 procent 65 jaar of ouder. Dat was nog nooit […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.