Proud to be Senior

Posts tagged ‘toeslag’

De Sociale Verzekeringsbank gaat bij gepensioneerden die gekort zijn op hun uitkering door een afgekocht pensioen de korting teruggeven.   Tot 1 december 2014 werden partners van wie de jongste partner een afgekocht klein pensioen ontving voordat ze zelf AOW-gerechtigd was, gekort op hun partnertoeslag-AOW. Dat kon ook gebeuren bij de overbruggingsregeling of het nabestaandenpensioen. […]

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft bepaald, dat de afkoop van een klein pensioen geen inkomen meer is voor de partnertoeslag-AOW. Bent u al gekort, dan is er hoop.   AOW’ers die voor hun jongere partner een partnertoeslag-AOW ontvangen, zullen in de toekomst niet meer gekort worden als het pensioenfonds een klein pensioen afkoopt voordat […]

Het aantal mensen met een aanvullende zorgverzekering is in 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Vooral ouderen waren vaker niet aanvullend verzekerd.   De huishoudens betaalden in 2013 ten opzichte van 2012 4 procent minder aan hun zorgverzekering. Die daling komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  die de cijfers gisteren publiceerde, voornamelijk […]

Het pensioenfonds ABP keert op haar schreden terug en gaat toch de partnertoeslag-AOW uitkeren die ze eerder per januari dit jaar stopte.   Met het afschaffen van de partnertoeslag-AOW schaft het pensioenfonds ABP ook haar eigen toeslag af. Ongeveer 20.000 ABP-gepensioneerden kregen plots gemiddeld € 130 minder per maand, maar de korting kon oplopen tot […]

De verschillen in inkomen tussen AOW’ers zijn groot, zo heeft een op de zes vrouwen alleen AOW en heeft 55 procent van de 65-plushuishoudens € 1000 of meer aanvullend pensioen.   Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt vanmorgen de inkomsten van AOW’ers bekend. Van de 2 miljoen 65-plushuishoudens in Nederland hadden 173.000 huishoudens […]

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat twee derde van de 50-plussers weet dat de AOW-toeslag voor de jongere partner stopt voor iedereen die na 1 januari 2015 65 jaar wordt. Een derde van die groep dus niet! Iemand die vanaf 1 januari 2015 65 jaar wordt ontvangt alleen nog AOW voor […]

AOW-toeslag wordt gekort

juni 29th, 2011

Minister Kamp van Sociale Zaken mag per 1 augustus de AOW-toeslag voor de jongere partner met 10 procent verminderen. De Eerste Kamer stemde daar gisteren mee in. Eind december 2010 lag de Eerste Kamer nog dwars en weigerde ze de korting op de toeslag-AOW goed te keuren. Het CDA kwam met een alternatief dat door […]

Het pensioenakkoord en u

juni 16th, 2011

Vorige week vrijdag bereikte de sociale partners en het kabinet een pensioenakkoord. Dit akkoord heeft grote gevolgen voor uw AOW en pensioen. Of u nu nog pensioen opbouwt of het al ontvangt, Plus online/Geld & Recht zet voor u de gevolgen onder elkaar. De AOW Nog niet met pensioen: De pensioenleeftijd Bent u geboren voor […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.