Proud to be Senior

Posts tagged ‘fietsen’

Voor het eerst zijn er meer dodelijke fietsende verkeersslachtoffers dan automobilisten. In het totaal daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers van 629 in 2016 naar 613 in 2017. Van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers zijn er 206 fietsers. Driekwart van hen is 65-plusser en een kwart van die 206 reed op een elektrische fiets. Het aantal dodelijke […]

De Nederlandse oudere zijn gezond en vitaal. Ze sporten veel, worden steeds langer en gezonder ouder en rijden nog veel auto. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vanmorgen ‘Trends in Nederland’, waarin ze onder andere de staat van de ouder wordende mens in Nederland beschrijft. Het gaat goed met de ouderen in Nederland. De […]

Veel fietsdoden onder ouderen

december 12th, 2016

Van alle fietsdoden in het verkeer was 40 procent 75 jaar of ouder, terwijl deze groep het minste fietst. In 2015 kwamen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 185 fietsers om het leven. Al sinds 2004 is dit aantal min of meer gelijk, terwijl het totale aantal fietsdoden in twintig jaar is gehalveerd. […]

 Uit onderzoek van de Stichting VeiligheidNL blijkt dat steeds meer ouderen op de eerste hulp van ziekenhuizen verschijnen. Meer dan op grond van vergrijzing verwacht mag worden. De Stichting VeiligheidNL deed in opdracht van de overheid onderzoek naar fietsongelukken bij ouderen. Uit dit onderzoek blijkt dat er steeds meer ouderen op de eerste hulp terecht […]

Een nieuw te ontwikkelen adviessysteem moet het fietsen voor oudere fietsers veiliger maken. Het project Veilig en bewust op de fiets, is van start gegaan.   Een nieuw adviessysteem moet oudere fietsers gaan helpen veiliger te fietsen. Het adviessysteem geeft informatie over veilige routes of gevaarlijke weersomstandigheden. Het systeem informeert en waarschuwt voor gevaarlijke locaties […]

Het verkeer wordt veiliger, alleen met de veiligheid van oudere fietsers wel dat nog niet lukken. En helm dragen zou voor veel oudere fietsers veel extra leed kunnen voorkomen.   In 2011 belanden er 60.000 fietsslachtoffers op de eerste hulp, onder hen onevenredig veel 55-plussers. Van de fietsslachtoffers is 55 tot 60 procent 55 jaar […]

Er komt een proef waarbij ouderen gewapend met een camera op de fietshelm de gevaren van het fietsen in kaart gaan brengen. De proef moet leiden tot veiliger fietspaden.   In 2010 was 60 procent van de ernstige verkeersgewonden een fietser. Bij het vallen of botsen tegen een object was in de helft van de […]

Fietsen voor ouderen gevaarlijk

november 18th, 2011

Het aantal ouderen dat het slachtoffer wordt van een verkeersongeval is de laatste jaren flink toegenomen. Van alle verkeersdoden in 2010 was 25 procent ouder dan 60 jaar. Er zijn steeds meer ouderen die steeds meer kilometers (elektrisch) fietsen met als gevolg ook een grote kans om slechtoffer te worden van een verkeersongeval. Dat blijkt […]

Het fietsen met de elektrische fiets maakt je weer jong, de hulpmotor maakt fietsen weer mogelijk en je gaat ook nog eens lekker snel. Te snel, want het aantal ongelukken is groot. De elektrische fiets is populair onder 50-plussers, de elektrische hulpmotor zorgt er voor dat je langer en gemakkelijker kunt fietsen, heuveltjes zijn eenvoudig […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.