Proud to be Senior

Posts tagged ‘dodelijk’

Voor het eerst zijn er meer dodelijke fietsende verkeersslachtoffers dan automobilisten. In het totaal daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers van 629 in 2016 naar 613 in 2017. Van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers zijn er 206 fietsers. Driekwart van hen is 65-plusser en een kwart van die 206 reed op een elektrische fiets. Het aantal dodelijke […]

Meer verkeersdoden door e-bikes

september 21st, 2017

De politie en Veilig Verkeer Nederland pleiten voor het volgen van een cursus en het dragen van een helm op de e-bike, om meer verkeersdoden te voorkomen. In 2014 waren er in Nederland 79 dodelijke verkeersslachtoffers door e-bikers te betreuren, waarvan 87 procent 60 jaar of ouder was. In 2016 waren er in totaal 629 […]

Meer dodelijke valpartijen

juli 19th, 2017

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal dodelijke valpartijen vorig jaar met 16 procent gestegen en staat daarmee op plaats 8 in de top tien van doodsoorzaken. In 2016 stierven er in Nederland 3300 personen aan de gevolgen van een val, dat is 16 procent meer dan een jaar eerder. Dementie staat […]

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is opnieuw gestegen, vooral onder ouderen nam het aantal dodelijke verkeerslachtoffers toe. In 2016 waren er 629 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren, onder hen 303 60-plussers. Ten opzichte van 2015 nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers met acht toe. De groei lijkt vooral door de ouderen te komen. In 2014 stierven er nog […]

Veel fietsdoden onder ouderen

december 12th, 2016

Van alle fietsdoden in het verkeer was 40 procent 75 jaar of ouder, terwijl deze groep het minste fietst. In 2015 kwamen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 185 fietsers om het leven. Al sinds 2004 is dit aantal min of meer gelijk, terwijl het totale aantal fietsdoden in twintig jaar is gehalveerd. […]

Meer dodelijke valpartijen

oktober 31st, 2016

Het aantal ouderen dat overlijdt aan de gevolgen van een val neemt harder toe dan de vergrijzing zelf. Het aantal oorzaken is divers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt het aantal ouderen dat overlijdt aan de gevolgen van een val toe. Overleden er in 2010 nog 2117 ouderen nadat ze gevallen waren, in […]

In zes jaar tijd is het aantal ouderen dat als gevolg van een val overlijdt met 37 procent gestegen. Betere controle bij ouderen die antistolling medicatie gebruiken en preventie moeten dit tegen gaan.   Het aantal ouderen dat als gevolg van een val overlijdt is volgens VeiligheidNL in zes jaar tijd met 37 procent toegenomen. […]

Volgens veiligheid.nl die inventariseerde hoe vaak ouderen door letsel worden opgenomen in het ziekenhuis en hoeveel 65-plussers als gevolg van het letsel overlijden is vallen steeds vaker dodelijk.   In de afgelopen vijf jaar zijn 25 procent meer ouderen binnen 30 dagen na een valincident aan de gevolgen daarvan overleden. Ook wanneer je rekening houdt […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior
  • RT @samenvooreenee1: Geluk bij een ongeluk. Het nieuwe #pensioenstelsel is nog niet ingevoerd. Als dat wel het geval was ... ; 03-08-22
  • Een interessant artikel van mijn collega Nicole Goud voor Plus online https://t.co/36wPnusnbR ; 25-07-22
  • RT @Akto_erfcoach: We kennen de “zachte” en “harde” uitsluitingsclausule in een testament. In he ... ; 19-07-22
  • @Schrijvertje2 Gecondoleerd ; 14-07-22
  • RT @MvRooijen: 50PLUS motie aanvaard: 43 voor- 32 tegen Inkomensondersteuning #IOAOW niet afschaffen. Geen AOWverlaging ... ; 13-07-22

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.