Proud to be Senior

Vanaf vandaag hoeft een ieder die een uitkering heeft en nog een jaar van zijn eerste AOW zit niet meer verplicht te solliciteren. De vrijstelling was er al voor werknemers die binnen een jaar voor de eerste AOW werkloos werden. Nu mogen dus ook uitkeringsgerechtigden met een IOW, ZW of WGA-uitkering de pen neerleggen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken die de maatregel gisteren officieel bekend maakte, is er geen gerechtvaardigde reden voor het onderscheid en trekt daarmee de maatregel voor een ieder gelijk. Wel geeft het ministerie aan dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrij staat actief naar werk te zoeken.
Hoe sympathiek de maatregel ook lijkt, een beetje zuinigjes is hij ook wel. De kans om na je 55ste aan het werk te komen is en blijft klein. Solliciteren is en blijft fluisterend voor velen, zeker als je de 60 gepasseerd bent. Het zou logischer geweest zijn als de minister echt een gebaar had gemaakt en de sollicitatieplicht had laten vallen voor 60-plussers. Bang te zijn dat de zestigers hun best niet doen om toch aan het werk te komen hoeft de minister niet te zijn, want de kans op armoede is bij deze groep zeer groot als na de WW de IOAW of IOW (bijstand) wacht. Een baan biedt al snel uitzicht op een hoger inkomen. Verplicht solliciteren helpt de zestiger niet aan werk, wel aan een depressie.

1 mei 2018
Nico van Scheijndel

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.