Proud to be Senior

Posts tagged ‘65’

Vanaf vandaag hoeft een ieder die een uitkering heeft en nog een jaar van zijn eerste AOW zit niet meer verplicht te solliciteren. De vrijstelling was er al voor werknemers die binnen een jaar voor de eerste AOW werkloos werden. Nu mogen dus ook uitkeringsgerechtigden met een IOW, ZW of WGA-uitkering de pen neerleggen. Volgens […]

De Overbruggingsregeling die het AOW-gat moet overbruggen wordt niet uitgebreid. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken ziet daarvoor geen mogelijkheden. Door de invoering van de (versnelde) hogere AOW-leeftijd komen 65-jarigen van wie de vut of verzekering stopt met het 65 jaar worden, in een AOW-gat terecht. Het inkomen stopt en op de eerste AOW moeten ze […]

De verzekeraars hoeven reeds arbeidsongeschikten niet tot de eerste AOW een uitkering te geven, maar mogen die conform de polisvoorwaarden stoppen als de verzekerde 65 jaar wordt.   Gisteren deed het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KIFID) uitspraak in een geschil tussen een arbeidsongeschikte vrouw en haar verzekeraar. De vrouw kreeg drie maanden geen uitkering meer […]

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn 65-plussers steeds vaardiger geworden op het internet. Over het algemeen scoren we in Nederland boven het Europees gemiddelde.   Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt vandaag met cijfers over onze vaardigheden op het internet. Volgens die cijfers heeft de groep 65- tot 75-jarigen de afgelopen […]

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat twee derde van de 50-plussers weet dat de AOW-toeslag voor de jongere partner stopt voor iedereen die na 1 januari 2015 65 jaar wordt. Een derde van die groep dus niet! Iemand die vanaf 1 januari 2015 65 jaar wordt ontvangt alleen nog AOW voor […]

Netto inkomen 65-plus bekend

oktober 28th, 2011

Op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl is nu ook het netto inkomen te zien dat men na de 65ste verjaardag zal gaan ontvangen. Door ook het nettobedrag zichtbaar te maken is duidelijker of het inkomen later zal mee- of tegenvallen. Sinds begin dit jaar kunnen we op internet zien hoeveel AOW en pensioen er voor ons is […]

AOW met 65 jaar blijft mogelijk

oktober 27th, 2011

FNV Bondgenoten heeft voor elkaar gekregen dat stoppen met 65 jaar zonder inkomensverlies mogelijk is. Werkgever en werknemers gaan samen sparen. Kunnen stoppen met werken met 65 jaar zonder groot inkomensverlies, dat was en is voor FNV Bondgenoten een belangrijke zaak. Gisteren maakte zij bekend dat zij daarvoor een belangrijk onderhandelingsresultaat heeft bereikt. Werkgever tank […]

Werken na 65 jaar beter geregeld

augustus 15th, 2011

Minister Kamp van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd met maatregelen te komen die het doorwerken na het pensioen op 65-jarige leeftijd vereenvoudigen en aantrekkelijker te maken. Al langer leeft de wens bij de Tweede Kamer om het werken voor 65-plussers aantrekkelijker te maken en de werknemers en werkgevers beter […]

Uit onderzoek onder managers in Europa geeft 47 procent van de Nederlandse leidinggevenden aan dat zij verwachten na hun 65ste  nog te zullen blijven werken. Het is opvallend hoe snel denkbeelden kunnen veranderen. Nog niet zo lang geleden was de wens en verwachting van velen om zo rond de 62ste verjaardag te stoppen met werken. […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.