Proud to be Senior

De huidige minister van Justitie Blok is niet van plan leeftijdsdiscriminatie strafbaar te stellen. Henk Krol van 50Plus had daarom gevraagd.

In het Wetboek van Strafrecht is nu discriminatie op grond van ras, godsdienst en seksuele geaardheid strafbaar verboden. Henk krol van 50Plus wilde daar graag leeftijdsdiscriminatie aan toevoegen. Minister Blok van Justitie ziet daartoe geen noodzaak. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat het Kabinet meer ziet in andere maatregelen.
Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de Wet gelijke behandeling die al verbodsbepalingen kent zoals het verbod op discriminatie op grond van leeftijd bij werving, selectie en ontslag van personeel. Ook kunnen burgers die zich ongelijk behandeld voelen naar het College voor de Rechten van de mens stappen en naar de Burgerlijk rechter. De rechter kan bovendien een schadevergoeding opleggen.
Minister Blok wil discriminatie op grond van leeftijd alleen in het Wetboek van Strafrecht opnemen als de maatschappelijke noodzaak daartoe wordt onderkent. Die noodzaak ziet hij niet.

Nico van Scheijndel

14 september 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.