Proud to be Senior

Komend voorjaar zijn er weer Tweede Kamer verkiezingen, 50Plus heeft zijn verkiezingsprogramma al klaar en Henk Krol is weer haar lijsttrekker.

Zonder 50Plus in het kabinet na 15 maart 2017 hebben ouderen volgens 50Plus alle recht om de toekomst met angst en beven tegemoet te zien. De partij wil dan ook in haar concept-verkiezingsprogramma dat de AOW-leeftijd weer 65 jaar wordt en de ‘pensioenroof’ gestopt door te stoppen met korten en te beginnen met indexeren van de pensioenen. Daarnaast wil de partij dat de koopkracht van ouderen gelijke tred houdt met werkenden.
Ook wil ze speciale zitplaatsen voor ouderen in de trein, in iedere trein een toilet en een publieksactie, die zorgt dat jongeren in het openbaar vervoer weer voor ouderen opstaan. Bovendien moeten ouderen buiten de spits voordeliger met het openbaar vervoer kunnen reizen.
Maar de partij denkt niet alleen aan de ouderen, ze wil ook dat de wietteelt gelegaliseerd wordt, dat familiehuizen voor drie generaties fiscaal een stimulans krijgen en ze wil in het IJsselmeer een natuurgebied aanleggen. Ook moeten er in stadswijken planten komen die vogels en vlinders aantrekken.
Op belastinggebied wil de partij de successiebelasting afschaffen, om te beginnen tot € 250.000. Daarnaast moet aannemen van werknemers van 45 jaar of ouder fiscaal gunstig worden voor werkgevers.
Verder wil ze anoniem surfen op het internet tegen gaan met een digitaal paspoort en meer geld beschikbaar stellen voor internetpolitie. De boete op smaad moet omhoog zodat asociaal gedrag op internet beter beboet kan worden: “Elkaar aanspreken op fatsoen moet weer normaal worden”.
Tenslotte krijgen immigranten na tien jaar verblijf in Nederland automatisch een paspoort, tenminste als ze een bewijs van goed gedrag kunnen laten zien, perfect Nederlands preken en trouw beloven aan de Nederlandse Grondwet.
De lijsttrekker van de partij zal weer Henk Krol zijn, tenminste als de leden de voordracht van de selectiecommissie volgen. Veel keus hebben de leden niet, want er heeft zich geen andere kandidaat gemeld.

Nico van Scheijndel

23 augustus 2016

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.