Proud to be Senior

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november iets gestegen naar 103 procent.

 

De pensioenbarometer van AON Hewitt is in november met een procent gestegen naar 103 procent. Dit percentage is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen. Per 1 oktober was de gemiddelde dekkingsgraad nog 99 procent. Het gaat dus weer iets beter met de pensioenfondsen. Dat de gemiddelde dekkingsgraad wat is gestegen, komt met name door de beleggingsresultaten. De totale waarde van de beleggingsportefeuilles nam in november met 1 procent toe. De rekenrente bleef min of meer gelijk.

De dekkingsgraad wordt berekend met de gemiddelde rente over de laatste drie maanden. De beleidsdekkingsgraad die aangeeft of een pensioenfonds echt te weinig geld in kas heeft, wordt berekend met de gemiddelde actuele rente van de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bevindt zich nu net boven de minimale 104,3 procent. Eind 2014 was de gemiddelde beleidsdekkingsgraad nog 107 procent. Heeft een pensioenfonds minder dan deze beleidsdekkingsgraad, dan moet zij een herstelplan indienen bij De Nederlandse Bank. Ze mag er vervolgens tien jaar over doen om te herstellen.

Nico van Scheijndel

Bron: Aon Hewitt

 

2 december 2015

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.