Proud to be Senior

Bij de start van de Nationale Brandpreventieweken komt de voorzitter van deze organisatie met het advies aan ouderen om bij brand wél de lift te gebruiken.

Tot nu toe is het advies altijd geweest om bij brand de lift niet te gebruiken, maar met de trap het brandende gebouw te ontvluchten. Op dit advies komt de voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, René Hagen nu terug. Het advies om de lift bij brand te mijden is altijd een juist advies geweest. Maar nu in seniorencomplexen ouderen zelfstandig wonen en er geen personeel meer is om ze te helpen, is een lift bij brand in een seniorencomplex volgens Hagen vaak juist de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om via een trap te vluchten. Hagen noemt de brand in de Twin Towers in New York op 11 september 2001. Toen bleek dat mensen die toch met de lift vluchten een grotere kans op overleven hadden dan zij die via de trap vluchten.
Om de lift tijdens brand veiliger te maken kunnen noodaccu’s geïnstalleerd worden zodat de lift blijft werken bij brand. Verder kun je geluidssignalen gaan inzetten om aan te geven of het wel of niet veilig is om de lift te gebruiken. En er moet geoefend worden om bij brand de lift veilig en georganiseerd te gebruiken om chaos te voorkomen.
De campagne van de Nationale Brandpreventieweken is gisteren gestart en richt zich op hoe je een brand meldt (werkende en hoorbare rookmelders) en hoe je een woningbrand overleeft (veilig vluchten). Voor ouderen is een dergelijke campagne hard nodig, want ouderen zijn 2,7 keer vaker slachtoffer van een brand dan andere leeftijdsgroepen.

Nico van Scheijndel

2 oktober 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.