Proud to be Senior

De Woonbond roept het nieuwe kabinet op om te zorgen dat het aanbod aan geschikte seniorenwoningen toeneemt.

In het televisieprogramma Meldpunt vroeg dit keer De Woonbond om meer aandacht voor betaalbare geschikte seniorenwoningen. De vraag naar betaalbare kleinere gelijkvloerse woningen is volgens de bond vooral groot, maar het aanbod klein. De Woonbond ziet een taak voor de overheid weggelegd om de bouw van deze woningen te stimuleren. Dat zou onder andere kunnen door de verhuurdersheffing die nu voor 1,5 miljard euro in de begroting staat te schrappen. Met het geld dat bij de corporaties vrijkomt kunnen zij in de gevraagde woningen investeren.
Uit onderzoek van Stijlvol Ouder blijkt dat de woningen waar de ouderen zelfstandig in moeten blijven wonen door de ouderen zelf vaak als niet geschikt worden bestempeld. Op de vraag waar ouderen willen wonen als het in de huidige woning niet meer gaat, antwoordt 60 procent een aanleunwoning, 15 procent een verzorgingshuis of 14 procent een tussenvoorziening. Maar die genoemde woningen en voorzieningen zijn er niet. Vooral woningen met een huur tot € 710 huur per maand zijn zeldzaam. Er komen jaarlijks ongeveer 11.000 geschikte woningen vrij, terwijl er 15.000 tot 20.000 woningen nodig zijn. Ouderen moeten hierdoor te lang in hun niet of nauwelijks aangepaste woning blijven wonen. Een extra handicap is dat woningcorporaties van de woningen met een huur van minder dan € 592 per maand maximaal 5 procent mogen verhuren aan huurders met een inkomen van meer dan € 21.200 bruto per jaar.
Ouderenorganisatie ANBO schat dat het tekort aan geschikte seniorenwoningen nu 60.000 is en verdrievoudigd over 10 jaar. De snelste en goedkoopste manier om het tekort aan geschikte senioren woningen aan te pakken is volgens de ANBO om bestaande leegstaande panden om te bouwen en het aanpassen ven bestaande woningen met trapliften, beugels in de badkamer en bredere deuren en doorgangen voor het gebruik van rolstoelen.
Hassan Najja van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam waarschuwt voor de gemakkelijke oplossing om ouderen die hun woning verkopen hun intrek te laten nemen in de duurdere huurwoningen. Omdat deze huurders dan tegen én hogere woonlasten én vaak hoge zorgkosten aanlopen is het volgens haar de vraag hoelang dit op te brengen is.

Nico van Scheijndel

29 september 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.