Proud to be Senior

Schenken in 2017

december 12th, 2016

Officieel zijn de vrijstellingen voor schenken en erven pas bekend als de Eerste Kamer het Belastingplan 2017 heeft goedgekeurd. Naar verwachting zal dit op dinsdag 13 of 20 december plaatsvinden. Omdat de Eerste Kamer het hele Belastingplan 2017 alleen maar kan goed- of afkeuren is er met een kleine slag om de arm, wel iets te zeggen over de vrijstellingen en tarieven van volgend jaar.
De algemene jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan kinderen is in 2017 € 5320, voor alle anderen € 2129. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar is er een algemeen eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.526 en € 53.176 als deze wordt gebruikt voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning of voor de aflossing van de (rest)schuld eigen woning of voor een opleiding die leidt tot een beroep en tenminste € 20.000 per jaar kost.
In 2017 is er weer een vrijstelling van € 100.000, maar nu voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is. Deze vrijstelling is er ongeacht de relatie tot de schenker. De vrijstelling is er alleen voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Het kabinet heeft een overgangsregeling in het leven geroepen voor deze vrijstelling die vrij gecompliceerd is. In grote lijnen: is er al voor 2010 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan is er in 2017 maximaal € 46.984 vrij. Willen ouders de volledige vrijstelling van € 100.000 gebruiken, dan mogen ze in 2016 nog € 27.750 vrij schenken voor de eigen woning. Is er tussen 2010 en 2014 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van € 100.000. Is er in 2015 en 2016 gebruik gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling, dan kan er in 2017 maximaal € 46.984 vrij van schenkbelasting geschonken worden.
De vrijstellingen voor de erfbelasting zijn volgend jaar ook iets hoger. Partners hebben een vrijstelling van € 638.089. Kinderen en kleinkinderen hebben een vrijstelling van € 20.209. Ouders (samen of alleen) hebben een vrijstelling van € 47.859; bepaalde zieke of gehandicapten kinderen € 60.621. Alle anderen hebben een vrijstelling voor de erfbelasting van € 2.129.
Wordt door een kind meer ontvangen dan de vrijstelling, dan is tot € 122.269 10 procent erfbelasting verschuldigd en over het meerdere 20 procent. Voor kleinkinderen ligt dit tarief steeds 80 procent hoger, respectievelijk 18 en 36 procent. Alle anderen betalen boven de vrijstelling 30 en 40 procent erfbelasting. ANBI’s en (steunstichtingen) SBBI betalen geen schenk- of erfbelasting.
De vrijstellingen en tarieven worden in 2017 dus een klein beetje aangepast (0,3 procent), vooral bij de vrijstelling van € 100.000 wordt het volgend jaar oppassen als al eerder gebruik gemaakt is van de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Nico van Scheijndel

12 december 2016

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.