Proud to be Senior

De mantelzorgboete voor AOW’ers is uitgesteld tot 1 januari 2018, behalve voor ouderen die een AIO-uitkering ontvangen. Die korting moet van tafel.

De korting op de aanvulling voor AOW’ers die bij hun kinderen inwonen moet teruggedraaid, maar eigenlijk moet de gehele mantelzorgboete voor AOW’ers van tafel. Dat is wat onder andere de ouderenorganisaties Unie KBO en NOOM en vijf andere organisaties willen bereiken. Ze hebben daarvoor een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. De directeur van de Unie KBO Manon Vanderkaa vindt de mantelzorgboete volstrekt oneerlijk en onmiddellijk van tafel moet.
Door veel protest is de korting op de AOW, als er een kind in huis woont met eigen inkomen, uitgesteld tot 1 januari 2018. Tot die tijd onderzoekt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken de gevolgen van de korting. Maar AOW’ers die een aanvulling op hun AOW krijgen omdat ze geen volledige AOW ontvangen worden wel gekort. Zij krijgen een zogenoemde Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO is een soort bijstandsuitkering die wel al sinds 1 januari 2015 gekort wordt als een AOW’er bij zijn kinderen inwoont, of bij de kinderen gaat inwonen omdat hij zorg nodig heeft. De AIO wordt ontvangen door AOW’ers die geen volledige AOW hebben opgebouwd, doordat zij meerdere jaren buiten Nederland hebben gewoond; onder hen veel allochtonen.
De organisaties die de klacht bij het College voor de Rechten van de Mens hebben ingediend doen dit omdat het uitstel voor ‘gewone’ AOW’ers gelijk moet zijn voor de AOW’ers die toevallig een uitkering uit een ander potje ontvangen. De korting op de AIO loopt op tot honderden euro’s per maand. De politiek blijft doof voor de kritiek en ook op vragen van Henk Krol van 50Plus op 28 april 2016, werd door de staatssecretaris weer afwijkend geantwoord.
De mantelzorgboete moet van de protesterende partijen van tafel. Niet in de laatste plaats omdat de kinderen die bij hun ouders inwonen of bij wie de ouders zijn ingetrokken precies doen wat het kabinet wil: namelijk voor elkaar zorgen.

Nico van Scheijndel

29 april 2016

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.