Proud to be Senior

In Nijmegen gaat woningcorporatie Portaal geen hogere huur vragen aan ouderen die verhuizen naar een kleinere woning. In Utrecht is er al ervaring mee, met positief resultaat.

 

De verhuisbereidheid van ouderen is niet groot, toch zijn ouderen wel te bewegen om hun grote woning achter te laten om naar een kleinere, meer voor ouderen geschikte woning te verhuizen. Maar dan moeten ze wel een handje geholpen worden. De Nijmeegse woningcorporatie Portaal gaat dit nu doen door de huur die de oudere achterlaat gelijk te laten zijn voor de nieuwe woning. Door de drempel van hogere woonlasten weg te nemen, neemt ook de verhuisbereidheid van ouderen toe. Daar kunnen ze in Utrecht, maar ook in andere plaatsen waar er al geëxperimenteerd is over mee praten.

Sinds eind 2013 is er in Utrecht een Verhuisadviseur Senioren, die de ouderen informeert en ondersteunt bij het verhuizen. Daar is later een voorrangsregeling voor oudere woningzoekenden bij gekomen. Het aantal verhuizingen is nog niet erg hoog,

daadwerkelijk 32 in een jaar tijd, maar de effecten zijn van belang. De ouderen laten een grote woning achter waar jonge gezinnen graag wonen, die op hun beurt weer een geschikte starterswoning achterlaten. Bovendien verhuizen de ouderen naar een woning, die dan meer geschikt is om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De ervaring leert dat succesvol ouderen te bemiddelen bij verhuizen  persoonlijke begeleiding belangrijk is, dat de huur niet mag stijgen of met een korting of huurgewenning aangepast wordt en dat ouderen een voorrangsregeling op de woningmarkt krijgen.

Nico van Scheijndel

2 april 2015

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.