Proud to be Senior

Huurverhogingen aan grenzen

september 13th, 2011

Ook voor de zogenaamde geliberaliseerde huren is de huurverhoging niet onbegrensd, ook al is de verhoging in lijn met vergelijkbare panden, de draagkracht van de huurder speelt ook een rol.

Onlangs is de uitspraak van een rechter in Den Bosch gepubliceerd, een uitspraak over een geschil tussen een huurder van een woning in de vrije sector en zijn verhuurder. De grens van de geliberaliseerde huur ligt sinds 1 januari 2011 op 652,52 euro. De verhuurder had de huurder de huurverhoging meegedeeld, maar de huurder protesteerde tegen die verhoging omdat de verhoogde huur boven zijn financiële draagkracht uitging. Uiteindelijk kwam de zaak voor de rechter. De verhuurder verdedigde zijn huurverhoging dat die vergelijkbaar is met andere woningen in de buurt van de woning van de huurder. Een deskundige bevestigde dit. De huurder echter stelt dat de huur hem te gortig wordt. De rechter die de zaak beoordeelde kwam tot eenzelfde conclusie en stond de huurverhoging niet toe.
Huurt u ook in de vrije sector en groeit de huur zo langzamerhand boven uw draagkracht uit door een weinig geïndexeerde AOW, lijfrente en pensioen, de uitspraak van de Bosche rechter kan een steun inde rug zijn bij het protesteren tegen de huurverhoging.

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.