Proud to be Senior

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt het aantal eenpersoonshuishoudens de komende jaren sterk toe.  De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzing.

Steeds meer mensen wonen gewild of ongewild alleen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt het aantal alleenstaande huishoudens tot 2045 toe tot 3,7 miljoen, ruim een miljoen meer dan nu. Bijna de helft van die huishoudens bestaat uit ouderen, nu is dat nog maar 31 procent van het aantal alleenstaandenhuishoudens.
De groei van het aantal alleenstanden komt volgens het CBS voornamelijk door de toename van het aantal ouderen. Door het overlijden of opnamen van een partner in een verzorgings- of verpleeghuis stijgt het aantal alleenstaanden. Het CBS verwacht dat de groei van het aantal alleenstaanden stopt en afneemt rond 2050. Ook nu weer is overlijden en opname in een zorginstelling hiervan de reden. In 2060 zal naar verachting 44 procent van alle huishoudens een eenpersoonshuishouden zijn, nu is dat nog 36 procent.

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.