Proud to be Senior

Volgens de Vereniging Eigen Huis stijgen de gemeentelijke heffingen voor de Onroerend Zaak Belasting, Rioolheffing en afvalstoffen heffing ook in 2011 flink door, met grote verschillen tussen gemeenten.

Jaarlijks voert Vereniging Eigen Huis een onderzoek uit naar de gemeentelijke belastingen. Dit jaar zijn de lasten in 411 gemeenten onderzocht. Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt is dat de WOZ-waarde van woningen licht daalt, maar dat de gemeentelijke heffingen die vaak een relatie hebben met de WOZ niet mee dalen, maar over het algemeen juist stijgen.
De gemeentelijke belastingen betreffen de OZB (Onroerend Zaak Belasting, voor woning eigenaren), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. De gemeente waar het totaal aan heffingen het hoogste is, is weer de gemeente Blaricum met gemiddeld 1026 voor een eenpersoonshuishouden en 1166 euro voor een meerpersoonshuishouden. In de gemeente Zevenaar woont een meerspersoonshuishouden het goedkoopst met gemiddeld 418 euro per jaar. Alleenstaanden wonen in de gemeente Baarle-Nassau het goedkoopst met gemiddeld 363 euro per jaar.
De grootste stijger van de OZBĀ  is de gemeente Gemert-Bakel waar de lasten voor de OZB voor de burgerĀ  met 31,1 procent stijgen naar 249 euro per huishouden. Daarmee is die gemeente niet de gemeente waar de OZB gemiddeld het hoogste is. Dat zijn de gemeenten met de duurste huizen, aangevoerd door de gemeente Blaricum met een gemiddelde OZB van 735 euro per huishouden.
Gemiddeld stijgen de gemeentelijke belastingen met twee procent in 2011, met een gemiddeld bedrag van 686 euro per huishouden. De grootste stijger van gemeentelijke lasten is de gemeente Borssele (plus 20,6 procent, de grootste daler, want die zijn er ook, de Gemeente Ronde Venen waar men 16,3 procent minder betaalt dan in 2010.
Tenslotte is er een opvallend verschillen tussen kleine gemeenten (tot 15.000 inwoners) en grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners. Een kleine gemeente is gemiddeld 15 procent duurder dan een grote gemeente. Een meerpersoonshuishouden betaalt in een kleine gemeente gemiddeld 733 euro en in een grote gemeente 657 euro. In een kleine gemeente betaalt een eenpersoonshuishouden 90 euro minder dan een meerpersoonshuishouden, in een grote gemeenten is dit verschil slechts 45 euro.

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.