Proud to be Senior

Posts tagged ‘ruzie’

Meer ruzie door lagere erfenis

februari 1st, 2017

De waarde van de nalatenschappen is in 2014 ten opzichte van eerdere jaren afgenomen met meer ruzie tot gevolg. In 2011 lieten alle overledenen in Nederland samen 15,1 miljard euro na. Drie jaar later, in 2014 is die waarde afgenomen tot 13,6 miljard euro. Een erfgenaam ontving in 2014 gemiddeld € 19.600; dat is € […]

Vaker burenruzie

augustus 27th, 2014

Steeds meer mensen hebben problemen met hun buren. De rechtsbijstandverzekeringen in Nederland zien het aantal zaken stijgen.   Samenleven met je buren, het lijkt steeds moeilijker te worden. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) heeft momenteel een derde van alle huishoudens woonoverlast. Geluidsoverlast staat daarbij op nummer 1 gevolgd door overhangende takken en geschillen […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.