Proud to be Senior

De gezamenlijke ouderenbonden bieden deze week een manifest aan de Tweede Kamer en de sociale partners aan waarin ze herstel van de koopkracht eisen.

De ouderenbonden willen dat het kabinet maatregelen neemt, die de koopkracht van gepensioneerden herstelt. Zo moeten er maatregelen komen die de verlaging van pensioenen tegengaan en een tijdelijke indexatie mogelijk maken. Bovendien eisen ze voor gepensioneerden eenzelfde lastenverlichting als voor de andere Nederlanders. Blijft het kabinet doof voor de eisen, dan roepen de ouderenbonden hun leden op om actie te gaan voeren. Een en ander staat in een manifest, dat de ouderenbonden deze week aan de Tweede Kamer en de sociale partners aanbieden.
Het is volgens het manifest moeilijk uit te leggen, dat het vermogen van de pensioenfondsen in de crisisjaren vanaf 2008 tot vandaag is verdubbeld van 650 naar 1200 miljard euro en dat er desondanks geen geld zou zijn voor indexatie van de pensioenen. De ouderenbonden wijzen er ook op dat het doorvoeren van kortingen en het niet indexeren niet alleen de koopkracht van de gepensioneerden van vandaag treft, maar ook de toekomstige koopkracht aantast van de werkenden die hun pensioen nog aan het opbouwen zijn.
Niet alleen de niet-indexerende pensioenen en het uitblijven van een extraatje hebben invloed op de koopkracht van ouderen. Ook de steeds toenemende kosten voor zorg hebben grote invloed op de koopkracht van ouderen.
De ouderenbonden vertegenwoordigen samen 600.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden. Zij accepteren daarom niet langer dat ze door het kabinet en de sociale partners niet systematisch betrokken worden bij de vaststelling van het beleid voor ouderen en gepensioneerden.

Nico van Scheijndel

15 februari 2016

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.